3ο Πανελλήνιο Συνέδριο


  "Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία"


  Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς


  Πειραιάς, 10-12 Μαΐου 2013

Επικοινωνία

  Πληροφορίες :

Φωτεινή Παρασκευά, Επίκουρη Καθηγήτρια

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Τηλέφωνο: +30 210-4142755
Email: fparaske@unipi.gr