3ο Πανελλήνιο Συνέδριο


  "Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία"


  Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς


  Πειραιάς, 10-12 Μαΐου 2013

Eγγραφή - Βεβαιώσεις Παρουσίασης/Παρακολούθησης

 

Εγγραφή στο Συνέδριο

Η εγγραφή και παρακολούθηση του συνεδρίου δεν θα έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες. Για την εγγραφή σας στο συνέδριο ακολουθείστε τα κάτωθι βήματα:

  • Μεταβείτε στην διεύθυνση: https://www.eventora.com/el/Events/etpe-2013-attendance-registration
  • Στο πεδίο «Εγγραφή – Εισιτήρια» επιλέγετε Ποσότητα εισιτηρίων 1
  • Πατήστε «Δήλωσε συμμετοχή»
  • Θα σας ζητηθεί να εισάγετε Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), Εταιρεία/Οργανισμό, Τμήμα, Ιδιότητα. Βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία που πληκτρολογήσατε είναι σωστά.
  • Πατήστε «Ολοκλήρωση». Εμφανίζεται μήνυμα επιτυχίας.
  • Τέλος, θα σας αποσταλεί αυτόματα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο οποίο επισυνάπτεται το δελτίο εισόδου σας στο Συνέδριο.

Για την διευκόλυνσή σας, προτείνουμε να εκτυπώσετε το δελτίο εισόδου σας και να το έχετε μαζί σας τις ημέρες του συνεδρίου

 

Βεβαιώσεις Παρουσίασης/Παρακολουθησης

Όλοι οι συγγραφείς εργασιών που θα επιλεγούν να συμπεριληφθούν στα πρακτικά του συνεδρίου, θα λάβουν βεβαίωση παρουσίασης επιστημονικής εργασίας, στην οποία θα αναγράφεται η κατηγορία της επιστημονικής εργασίας. Σημειώνεται ότι τα Πρακτικά σου συνεδρίου θα διατίθενται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή από τον ιστοχώρο της ΕΤΠΕ στον ακόλουθο σύνδεσμο http://www.etpe.gr/extras/index.php?sec=conferences

Όλοι οι εγγεγραμμένοι συμμετέχοντες (μη-συγγραφείς) του συνεδρίου θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης του συνεδρίου. Ως εγγεγραμμένοι συμμετέχοντες θεωρούνται μόνον όσοι έχουν κάνει εγγραφή με βάση τις παραπάνω οδηγίες.