3ο Πανελλήνιο Συνέδριο


  "Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία"


  Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς


  Πειραιάς, 10-12 Μαΐου 2013

Σημαντικές Ημερομηνίες

  • Οκτώβριος 2012 : Tελική ανακοίνωση διοργάνωσης του συνεδρίου
  • 1 Νοεμβρίου 2012 : Έναρξη Υποβολής Εργασιών
  • 14 Δεκεμβρίου 14 Ιανουαρίου 21 Ιανουαρίου 2013 : Υποβολή πλήρων κειμένων για όλες τις κατηγορίες εργασιών
  • 14 Φεβρουαρίου 2013 21 Φεβρουαρίου 2013 : Ενημέρωση αποδοχής
  • 15 Μαρτίου 2013 22 Μαρτίου 2013 27 Μαρτίου 2013  : Υποβολή τελικών κειμένων για τα πρακτικά του συνεδρίου
  • 15 Απριλίου 2013 : Ανακοίνωση προγράμματος συνεδρίου
  • 10-11-12 Μαΐου 2013 : Διεξαγωγή συνεδρίου